REZERVASYON

ALİ OCAKBAŞI ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI

ALİ OCAKBAŞI Şirketi  www.aliocakbasi.com olarak web sitelemizi ziyaret ettiğinizde sitenin işlerliğini sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunmak için çerez kullanılmaktadır.

ALİ OCAKBAŞI’na ait web sitelerinde ziyaretçilerin verilerinin çerezler aracılığıyla elde edilip işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sitedeki çerezlerin kaldırılması, yenilenmesi, sayısının arttırılması, çerez haricinde yeni teknolojik imkanlardan yararlanmaya başlanması halinde bu aydınlatma metni de güncellenecektir.

TOPLANAN ÇEREZLERİNİZ

www.aliocakbasi.com web sitesi ziyaretçilerinden çerezler aracılığıyla veri toplanmaktadır.

Çerez, telefonunuzda veya bilgisayarınızda oluşturulan küçük metin dosyalarıdır. Web sitelerinin düzgün çalışmalarını temin etmek, daha iyi ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Web siteleri bu çerez dosyaları sayesinde sizlere daha iyi bir web sitesi deneyimi yaşatmaktadırlar.

ÇEREZLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ALİ OCAKBAŞI, çerezler aracılığıyla elde ettiği verileri aşağıdaki amaçlar ile işlemektedir.

Sitenin düzgün şekilde çalışması için lazım olan temel işlevleri gerçekleştirmek

Site ziyaretçilerinin sitedeki faaliyetlerini analiz etmek, sitenin performansını arttırmak

Sitede daha iyi bir ziyaret deneyimi sunmak

www.aliocakbasi.com web sitesi üzerinden elde ettiği çerezlerin işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. ÇEREZLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

www.aliocakbasi.com web sitesi ziyaretçilerine ait çerezleri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için elektronik ortamda, dijital formatta temin edilen bilgi, ziyaretçi giriş-çıkış kaydı, sayısal veri olarak, tamamen otomatik yöntemlerle elde etmektedir.www.aliocakbasi.com çerezleri aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

Web sitesi ziyaretçisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ÇEREZLER HAKKINDAKİ SEÇİMLERİNİZ

ALİ OCAKBAŞI’nın çerezlerinin nasıl kullanılacağı hakkında seçim hakkınız vardır. Ama çerez kullanımının kısıtlanmasının genel web sitesi ziyaretçisi deneyimini olumsuz yönde etkileyebileceğini unutmayın.

Çerezlerimizin kullanımını size sunulan seçenek ekranında reddederek engelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızı formatlamanız, tarayıcınızdaki tüm çerezleri silmeniz, tarayıcınızı sıfırdan kurmanız gibi istisnai durumlarda bu seçiminizin unutulacağını ve seçenek ekranının tekrardan görüneceğini unutmayın.

Tarayıcınız (Chrome, Firefox, Edge vb.) tüm web üzerindeki gezintiniz sırasında çerezler hakkında tercihlerde bulunabilmenize olanak sağlar. Birçok tarayıcı tüm web sitelerinin oluşturduğu çerezleri incelemenize ve silmenize de imkân sağlar. Tarayıcınızın çerez ayarları hakkında bilgilenmek için lütfen tarayıcınızın üreticisi tarafından sağlanan kullanım dokümanlarını inceleyin.